Vzpomínkové setkání v KPČJ

Středa 8. 11. 2023, 18:00
místnost 18 (pozor, změna!), hlavní budova FF UK (nám. J. Palacha 2, Praha 1)

V předvečer konference Paměť oboru: Šmilauer ‒ Hausenblas ‒ Stich 2023 (9.‒10. 11. 2023), již organizují FF UK, PedF UK a ÚJČ AV ČR, si Kruh přátel českého jazyka připomene toto trio velikých filologů osobními vzpomínkami pamětníků. Vladimír Šmilauer (1895‒1983), Karel Hausenblas (1923‒2003) a Alexandr Stich (1934‒2003), jejichž výročí si letos připomínáme, zanechali nesmazatelnou vědeckou stopu v dějinách bohemistiky a slavistiky, výrazně a vizionářsky ji formovali, byli výrazně spjati s Kruhem přátel českého jazyka a s popularizací jazykovědy a byli zároveň mimořádně inspirativními učiteli a ušlechtilými lidmi. Spojení excelentní vědy a vynikajících osobnostních kvalit s vášnivou láskou k oboru a hlubokou úctou ke kolegům a studentům je trvalým mementem a vzorem pro jejich současníky a následovníky.

1. část (uvádí Robert Dittmann)

Trio velikánů / prof. PhDr. Vladimír Šmilauer, DrSc.

 • prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.
 • prof. Dr. Tilman Berger
 • prof. PhDr. Martina Šmejkalová, Ph.D.
 • prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc.
 • prof. PhDr. Vladimír Šmilauer, DrSc. – autentická audionahrávka
 • prof. PhDr. Vladimír Šmilauer, DrSc. – běh života ve fotografiích

PŘESTÁVKA

2. část (uvádí Ondřej Koupil)

prof. PhDr. Karel Hausenblas, DrSc.

 • prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc.
 • prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
 • prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
 • Tereza Límanová
 • PhDr. Josef Šimandl, Ph.D.
 • prof. PhDr. Karel Hausenblas, DrSc. ‒ sestřih rozhovoru v ČST z roku 1985
 • prof. PhDr. Karel Hausenblas, DrSc.; PhDr. Alexandr Stich, CSc. ‒ rozhlasový cyklus Čeština za školou (1970), ukázka o pověrách v češtině

prof. PhDr. Alexandr Stich, CSc.

 • doc. PhDr. Daniel Vojtěch, Ph.D.
 • Emiliano Ranocchi, Ph.D.
 • doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
 • PhDr. Martin Valášek, Ph.D.
 • prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
 • prof. PhDr. Josef Vintr (in absentia)
 • prof. PhDr. Alexandr Stich, CSc. ‒ nahrávka z podzemní univerzity
 • prof. PhDr. Alexandr Stich, CSc. ‒ nahrávka z ČRo o baroku

Po jednotlivých blocích budou následovat krátké diskuse. Během večera budou vystaveny panely z výstavy uspořádané na FF UK k výročí prof. Sticha v r. 2013 a dále skeny rukopisných a strojopisných materiálů prof. Šmilauera, prof. Hausenblase i prof. Sticha.