Program

Paměť oboru: Šmilauer – Hausenblas – Stich 2023

Program konference

Místo konání: Filozofická fakulta Univerzita Karlovy, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, místnost č. 18 (přízemí)

Délka referátů: 20 minut + 10 minut diskuse

Čtvrtek 9. 11. 2023

8:30–9:00
Registrace účastníků

9:00–9:10
Zahájení konference

I. 9:10–10:40

9:10–9:40
prof. PhDr. Oldřich Uličný, DrSc.
Jazykovědné dílo tří jubilantů a jeho dnešní význam

9:40–10:10
prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc.
Medailony, nekrology, vzpomínkové texty tří jubilantů

10:10–10:40
PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.
„Na základě informace předané nám soudruhy z KGB […].“ Slavista Charles Townsend a akce StB TONDA v 80. letech

10:40–11:00
Přestávka

II. 11:00–12:30

11:00–11:30
doc. Mgr. Vít Boček, Ph.D.
Vladimír Šmilauer a Václav Machek: odborná spolupráce

11:30–12:00
PhDr. Eliška Doležalová, Ph.D.
Karel Hausenblas a jeho aktivity lingvodidaktické

12:00–12:30
doc. PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.
Materiály k problematice raně novověké literatury v osobním fondu Alexandra Sticha

12:30–14:00
Oběd

III. 14:00–15:30

14:00–14:30
prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc.
„Rozumný“ prístup k jazykovej kultúre (Inšpirácie Alexandra Sticha)

14:30–15:00
doc. PhDr. Jiří Homoláč, CSc. – Mgr. Kamila Mrázková, Ph.D.
Filologie věc veřejná

15:00–15:30
Mgr. Alena Andrlová Fidlerová, Ph.D.
Alexandr Stich a pravopisné půtky

15:30–16:00
Přestávka

IV. 16:00–17:30

16:00–16:30
Prof. ObstdhmfD i.R. Mag. Dr. Josef Ernst, MBA, PhD
Beiträge der Professoren Stich und Šmilauer an der Entwicklung der tschechischen Militärterminologie – Příspěvky profesorů Sticha a Šmilauera k rozvoji české vojenské terminologie

16:30–17:00
prof. Mgr. Pavel Kosek, Ph.D.
K jazyku českých kramářských písní ve sběrech moravské lidové písně z fondů Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i.

17:00–17:30
PhDr. Jan Červenka, Ph.D.
Produkce vydavatelství Romaňičhib: Lingvoliterární aspekty jedné významné vlny romského národního obrození

18:00
Společná večeře
Restaurace Potrefená husa
Platnéřská 88/9, Praha 1

Pátek 10. 11. 2023

I. 9.00–10:30

9:00–9:30
doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D.
Karel Hausenblas a Jan Mukařovský: vztahy, vlivy, konfrontace

9:30–10:00
prof. PhDr. Petr Mareš, CSc.
Styl a téma. O jednom aspektu Hausenblasova pojetí stylu

10:00–10:30
Přestávka

II. 10:30–12:00

10:30–11:00
prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc. – doc. Mgr. Alena Bohunická, PhD.
Od štylistických reflexií K. Hausenblasa k reflexiám o inkluzívnosti štýlu a štylistiky digitálnej éry

11:00–11:30
doc. PhDr. Milada Hirschová, DSc.
Karel Hausenblas a „řeč o řeči“

11:30–12:00
prof. dr. hab. Andrzej Charciarek
K otázce stylu českých a polských veřejných nápisů

12:00–14:00
Oběd

III. 14:00–15:30

14:00–14:30
prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc. – prof. Patrice Pognan
Vladimír Šmilauer – Lucien Tesnière – Závislostní syntax

14:30–15:00
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Mže a hydronyma jejího povodí ve světle etymologie

15:00–15:30
PhDr. Martina Ptáčníková, Ph.D.
Vladimír Šmilauer a jeho podíl na vzniku zásad pro pojmenování veřejných prostranství v Praze

15:30
Závěr konference